Có 1 kết quả:

qì guǎn chā guǎn shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

tracheotomy (medicine)