Có 1 kết quả:

qì jiāo ㄑㄧˋ ㄐㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

aerosol