Có 1 kết quả:

qì jiāo

1/1

qì jiāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

aerosol