Có 1 kết quả:

qì xiōng

1/1

qì xiōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pneumothorax (medicine)