Có 1 kết quả:

qì sè ㄑㄧˋ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

complexion