Có 1 kết quả:

qì sè

1/1

qì sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

complexion