Có 1 kết quả:

qì xū

1/1

qì xū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

deficiency of 氣|气[qi4] (TCM)