Có 1 kết quả:

qì xuè

1/1

qì xuè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

qi and blood (two basic bodily fluids of Chinese medicine)