Có 1 kết quả:

qì xiàng tīng ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

meteorological office