Có 1 kết quả:

qì xiàng tái

1/1

qì xiàng tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) meteorological office
(2) weather forecasting office