Có 1 kết quả:

qì xiàng tái ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄞˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) meteorological office
(2) weather forecasting office