Có 1 kết quả:

qì chuí ㄑㄧˋ ㄔㄨㄟˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pneumatic drill