Có 1 kết quả:

qì wù miǎn yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

aerosol immunization