Có 1 kết quả:

qì wù jì

1/1

qì wù jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

aerosol