Có 1 kết quả:

qì wù shì

1/1

qì wù shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cloud chamber