Có 1 kết quả:

qì něi

1/1

qì něi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be discouraged