Có 1 kết quả:

qì něi ㄑㄧˋ ㄋㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be discouraged