Có 1 kết quả:

fú lì áng

1/1

fú lì áng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

freon (chemistry)