Có 1 kết quả:

qīng qì

1/1

qīng qì

giản thể

Từ điển phổ thông

khinh khí, khí nhẹ, khí hidro

Từ điển Trung-Anh

hydrogen (gas)