Có 1 kết quả:

qīng fú tīng

1/1

qīng fú tīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hydrofluorocarbon