Có 1 kết quả:

qīng yǎng

1/1

qīng yǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hydroxide (e.g. caustic soda NaOH)