Có 1 kết quả:

qīng yǎng gēn lí zǐ ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄍㄣ ㄌㄧˊ ㄗˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hydroxide ion OH-