Có 1 kết quả:

qì bù gōng ㄑㄧˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

indignant