Có 1 kết quả:

qì hòu wēn hé

1/1

Từ điển Trung-Anh

moderate climate