Có 1 kết quả:

qì dòng shì

1/1

qì dòng shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pneumatic