Có 1 kết quả:

qì dòng kòng zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

air operated