Có 1 kết quả:

qì dòng bèng

1/1

qì dòng bèng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pneumatic pump