Có 1 kết quả:

qì dòng zhá ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pneumatic brake