Có 1 kết quả:

qì dòng zhá

1/1

qì dòng zhá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pneumatic brake