Có 1 kết quả:

qì shì

1/1

qì shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) imposing manner
(2) loftiness
(3) grandeur
(4) energetic looks
(5) vigor

Một số bài thơ có sử dụng