Có 1 kết quả:

qì bāo zi ㄑㄧˋ ㄅㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

quick-tempered person