Có 1 kết quả:

qì hū hū

1/1

qì hū hū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

panting with rage