Có 1 kết quả:

qì tuán

1/1

qì tuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

air mass