Có 1 kết quả:

qì yā biǎo

1/1

qì yā biǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

barometer