Có 1 kết quả:

qì yā jì

1/1

qì yā jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

barometer