Có 1 kết quả:

qì xī

1/1

qì xī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) breath
(2) smell
(3) odor
(4) flavor

Một số bài thơ có sử dụng