Có 1 kết quả:

qì tài

1/1

qì tài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gaseous state (physics)
(2) manner
(3) air
(4) bearing