Có 1 kết quả:

qì xuán

1/1

qì xuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cyclone