Có 1 kết quả:

qì qiāng

1/1

qì qiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

an air gun