Có 1 kết quả:

qì lóu

1/1

qì lóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

small ventilation tower on roof of building