Có 1 kết quả:

qì pào bù

1/1

qì pào bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bubble wrap