Có 1 kết quả:

qì bèng

1/1

qì bèng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

air pump