Có 1 kết quả:

qì pài

1/1

qì pài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

imposing manner or style