Có 1 kết quả:

qì hàn

1/1

qì hàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gas welding