Có 1 kết quả:

qì tián ㄑㄧˋ ㄊㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

gasfield