Có 1 kết quả:

qì tián

1/1

qì tián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gasfield