Có 1 kết quả:

qì tǒng

1/1

qì tǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inflator
(2) bicycle pump