Có 1 kết quả:

qì gāng

1/1

qì gāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cylinder (engine)