Có 1 kết quả:

qì xiōng

1/1

qì xiōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pneumothorax (medicine)

Một số bài thơ có sử dụng