Có 1 kết quả:

qì xuè

1/1

qì xuè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

qi and blood (two basic bodily fluids of Chinese medicine)

Một số bài thơ có sử dụng