Có 1 kết quả:

qì chē

1/1

qì chē

phồn thể

Từ điển phổ thông

xe hơi, xe ôtô con