Có 1 kết quả:

qì nì

1/1

qì nì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

reverse flow of 氣|气[qi4] (TCM)