Có 1 kết quả:

qì chuí

1/1

qì chuí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pneumatic drill