Có 1 kết quả:

qì zuàn

1/1

qì zuàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pneumatic drill