Có 1 kết quả:

qì zhá ㄑㄧˋ ㄓㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) pneumatic brake
(2) airlock