Có 1 kết quả:

qì jǐng

1/1

qì jǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

air pocket